Colombia San Adolfo

کلمبیا سَن آدولفو

طعمهایی از میوه‌های استوایی، میوه‌های استوایی، میوه‌های زرد، طعم‌های گُلی و آروماهای شیرین

طعم یاد ها: طعمهایی از میوه‌های استوایی، میوه‌های استوایی، میوه‌های زرد، طعم‌های گُلی و آروماهای شیرین

فرآوری: تخمیر میوه‌ای

زیرگونه: ترکیبی

ارتفاع: 1400 تا 1600 متر از سطح دریا

امتیاز: 90.25

قیمت: تومان۶۹۵.۰۰۰

درجه برشته کاری
توضیحات
‫5/5 ‫(1 نظر)